UITREIKING PENNING VAN VERDIENSTE

Als blijk van waardering voor zijn langdurige vrijwillige inzet op verschillende gebieden in onze gemeente, die in het bijzonder ten goede komen aan de gemeenschap van Geertruidenberg, heeft het college besloten om de Penning van Verdienste toe te kennen aan de heer C. Heesters uit Geertruidenberg.

 De uitreiking door burgemeester drs. W. van Hees heeft plaats gevonden op dinsdag 30 september 2014 om circa 21.00 uur in het oude stadhuis aan de Markt 32/34 in Geertruidenberg, bij gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum als bestuurslid van de Stichting Toerisme en Recreatie Geertruidenberg (STRG) en van de Vereniging Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’.

 

 30 okt Besluitvormende Raad     19.30 u
06 nov Discussieraad                 19.30 u
10 nov Vervolg Disc.raad                19.30 u
11 nov Rondetafelgesprek           20.30 u
17 nov fractievergadering        19.30 u
27 nov Besluitvormende Raad     19.30  
LID WORDEN ?

Download hier
het inschrijfformulier.


Wegwerkzaamheden
Geertruidenberg
Centraleweg/Amerweg
Stationsweg/Spoorstraat/
Wilhelminaplein/Zuidwal

Raamsdonksveer
Keizersveer (dijkverzwaring)
Simon van Sonplein
Centrumplan fase 2 (Vrijheidstraat)

Let op:
In alle weekenden van september vinden werkzaamheden plaats op A27 tussen knp Gorinchem en Werkendam.
 
Zie www.vananaarbeter.nl voor meer informatie.

Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: ophaaldag 03-10
Route 2: ophaaldag 10-10
Route 3: ophaaldag 19-09
Route 4: ophaaldag 26-09
Kijk in het stratenschema voor de verschillende routes.

Kermis in Geertruidenberg
De kermis in Geertruidenberg staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 oktober is het weer feesten en genieten geblazen op de kermis. En er valt weer genoeg te doen, voor zowel de kleintjes als voor de ouderen. Wij wensen u veel plezier op de kermis!!
>> Lees meer

Huldiging Jeugd Sportkampioenen!
Op maandag 15 december huldigt de gemeente Geertruidenberg haar jeugdige sportkampioenen tot 16 jaar in het gemeentehuis. De huldiging vindt plaats in de raadzaal van 16.00 tot 17.30 uur. Om deze dag succesvol in te vullen, vragen wij u, uw jeugdige sportkampioenen van het afgelopen seizoen hiervoor op te geven. Aanmeldingen dienen voor 10 november 2014 binnen te zijn.
>> Lees meer

Informatieavond verbreding A27
Op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder stroomt het verkeer niet goed door. Rijkswaterstaat onderzocht welke maatregelen de doorstroming op dit traject kunnen verbeteren. Er zijn meerdere varianten voor aanpassing van de A27 gemaakt. In het voorjaar heeft de minister haar voorkeursbesluit genomen. Daarmee is duidelijk welke variant verder uitgewerkt gaat worden. Rijkswaterstaat organiseert informatieavonden over het vervolgtraject. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
>> Lees meer

Komt u een broodje brandweer eten?
De Brandweer in Brabant organiseert in de maanden oktober en november een lunch voor iedereen van 65 jaar en ouder, die zelfstandig woont. Kom een broodje bij de brandweer eten! Tijdens de lunch vertellen brandweermannen en -vrouwen over hun vak. U krijgt tips en adviezen voor een brandveilige woonomgeving. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden: www.broodjebrandweer.nl


Politieke partij Keerpunt74  -  Koestraat 9  -  4931 CP  Geertruidenberg  -  info@keerpunt74.nl