Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: ophaaldag 07-11
Route 2: ophaaldag 14-11
Route 3: ophaaldag 21-11
Route 4: ophaaldag 28-11
Kijk in het stratenschema voor de verschillende routes.

Zwemmen is meer dan gezond, het is ook een sociale voorwaarde! 
In de raadsvergadering van 26 maart jl. stonden de zwembaden weer op de agenda. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren. De toegangsprijzen moesten worden vastgesteld. De discussie betrof echter niet alleen de toegangsprijzen maar ook de kosten, die mede bepalend zijn voor de toegangsprijzen. Immers de baden moeten zo kosten efficiŽnt mogelijk worden geŽxploiteerd. In het raadsvoorstel was ook opgenomen dat er een visie voor de toekomst zou moeten worden ontwikkeld.

Keerpunt74 is altijd voorstander geweest van het open houden van de beide zwembaden in de gemeente Geertruidenberg. Daarover bestaat geen twijfel. Wat wij ook graag willen is dat er op basis van een duidelijk beeld van onder andere de wensen van de bewoners een toekomstvisie wordt ontwikkeld. De visie die door het college op enig moment weer aan de raad wordt voorgelegd moet een weergave zijn van de wensen en mogelijkheden in zowel sociale als financiŽle optiek. Daarom heeft Keerpunt74 een amendement ingebracht. Dit amendement is bijna raadsbreed, op de SP na , aangenomen. Hierin wordt het college nadrukkelijk gevraagd breed onderzoek te doen bij onze inwoners. Dat gaat dus gebeuren! Keerpunt74 roept hierbij de inwoners van Geertruidenberg op mee te doen aan het onderzoek en je stem ten aanzien van de zwembaden in onze gemeente niet verloren te laten gaan.

In het vooronderzoek voorafgaand aan de visie zullen alle opties open worden gelaten. Dat betekent dat zowel naar het open houden van de huidige zwembaden, dan wel van een zwembad of zelfs het ontwikkelen van een combibad onderzoek wordt gedaan. Keerpunt74 onderschrijft dit onderzoek en heeft mede doordat het amendement is aangenomen vertrouwen in een gedegen onderzoek en
een visie die past bij de wensen van onze burgers.
De locatie van een eventueel combi bad zou voor alle drie de kernen acceptabel en goed bereikbaar moeten zijn. Tot op heden zijn we echter erg tevreden met de huidige baden.

Helaas heeft BN De Stem geen enkele aandacht voor Keerpunt74, noch voor het aangenomen amendement van ons. Daarom willen we met dit artikel  de inwoners van onze mooie gemeente informeren over onze inspanningen.

Namens de raadsfractie Keerpunt74

Thosha Vos-van der Maas en Joop Heesters


09 mrt Vervolg Disc.raad            19.30 u
10 mrt Rondetafelgesprek          20.30 u
16 mrt ALV Keerpunt 74           19.30 u
26 mrt Besluitvormende Raad    19.30 u
09 apr Discussieraad                  19.30 u
13 apr Vervolg Disc.raad            19.30 u
14 apr Rondetafelgesprek          20.30 u
20 apr fractievergadering         19.30 u
30 apr Besluitvormende Raad    19.30 u
11 mei Discussieraad          ma  19.30 u 
12 mei Rondetafelgesprek          20.30 u
18 mei fractievergadering         19.30 u
28 mei Besluitvormende Raad    19.30 u
LID WORDEN ?

Download hier
het inschrijfformulier.

Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: 6 maart 2015
Route 2: 13 maart 2015
Route 3: 20 maart 2015
Route 4: 27 maart 2015

De afvalkalender vindt u op de website van de gemeente Geertruidenberg
Monumentencommissie
De gemeente Geertruidenberg werkt in 2015 als proef met de monumentencommissie van de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant in plaats van de eigen commissie. Evaluatie volgt halverwege dit jaar en nogmaals aan het eind van 2015. Een vergadering van de commissie vindt doorgaans één keer per maand. Dit gebeurt in een oneven week op een dinsdag vanaf 14.00 uur.
Informatiebijeenkomst ouderenmishandeling
Ouderenmishandeling is een serieus probleem. Het is belangrijk dat vrijwilligers, mantelzorgers en professionals alert zijn op signalen om mogelijke ouderenmishandeling zo vroeg mogelijk te stoppen. Wilt u weten wat ouderenmishandeling is? Wilt u weten wat u kunt doen om ouderenmishandeling vroegtijdig te stoppen? Kom dan naar de bijeenkomst op donderdag 12 maart.
>> Lees meer
Startpunt geldzaken
Vanaf 3 maart kunnen alle inwoners van gemeente Geertruidenberg gebruik maken van het financiŽle ondersteuningsprogramma ĎStartpunt Geldzakení. Doel van het programma is het voorkomen van schulden. Inwoners van Geertruidenberg kunnen met behulp van het programma, ontwikkeld door NIBUD, anoniem en op maat een financieel plan maken om maandelijks te bezuinigen.
>> Lees meer
Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg
Open Coffee Drimmelen groeit letterlijk én figuurlijk! Ondernemers en hun klanten blijken al niet meer alleen uit de gemeente Drimmelen aan te schuiven. Ook van buiten onze gemeentegrenzen heet Open Coffee Drimmelen elke vrijdagochtend weer nieuwe gezichten welkom. Ook de gemeente Geertruidenberg sluit aan. De nieuwe naam is Open Coffee Drimmelen-Geertruidenberg! Kom ook eens een kijkje nemen op vrijdag 13 maart vanaf 9.00 uur.
>> Lees meer
Brabantse Dorpen Derby
Kan de gemeente Geertruidenberg kleurrijker, leuker of leefbaarder worden? Doe mee met de Brabantse Dorpen Derby! Het thema dit jaar is cultuur. Bundel de krachten met een groep vrienden of buurtgenoten, de school of een vereniging en maak samen het verschil. Meld jullie idee vůůr 11 maart 2015 aan op www.brabant.nl/dorpenderby en maak kans op minimaal € 10.000 voor de uitvoering van het plan.


Politieke partij Keerpunt74  -  Koestraat 9  -  4931 CP  Geertruidenberg  -  info@keerpunt74.nl