Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: ophaaldag 07-11
Route 2: ophaaldag 14-11
Route 3: ophaaldag 21-11
Route 4: ophaaldag 28-11
Kijk in het stratenschema voor de verschillende routes.
 
 Sjaak Blankers plotseling overleden
 
 

Afgelopen zondag 11 januari is ons partijlid Sjaak Blankers plotseling op 80-jarige leeftijd overleden.

Sjaak is jarenlang actief lid geweest van onze partij en leverde altijd zijn bijdrage op onze steunfractievergaderingen. Als ‘ogen en oren’ stelde hij tal van zaken aan de orde waarmee hij geconfronteerd werd en die de fractie kon meenemen in de politieke discussie.

Vanaf deze plaats willen wij zijn vrouw Nellie, zijn beide kinderen en zijn kleinkinderen condoleren en heel veel sterkte wensen met dit grote verlies.

Vrijdag 16 januari kunt u tussen 18.00 en 18.30 uur afscheid nemen van Sjaak in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Sint Jozeflaan 1a te Raamsdonksveer.

De afscheidsdienst wordt gehouden op 17 januari om 10.00 uur in de aula van het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Tuinzigtlaan 41 te Breda.


 
19 jan  fractievergadering         19.30 u
29 jan  Besluitvormende Raad    19.30 u 
05 feb  Discussieraad                  19.30 u
09 feb  Vervolg Disc.raad                19.30 u
10 feb  Rondetafelgesprek          20.30 u
23 feb fractievergadering         19.30 u
26 feb Besluitvormende Raad    19.30 u
  
 
LID WORDEN ?

Download hier
het inschrijfformulier.

Een trieste ontwikkeling

"De Peuzelaer” verdwijnt uit Geertruidenberg.

 

Keerpunt 74 heeft jaren gestreden om de Peuzelaer open te houden.

Wij zijn zelfs in overleg met de WSG geweest om op die plaats nieuwbouw te realiseren. Door de problematiek bij de WSG is dat niet gelukt, maar het gebouw zou zeker worden opgeknapt .

 

Blijkbaar is het schoolbestuur tot de gedachten gebracht om het basisonderwijs te gaan concentreren in het scholencomplex  aan de Elisabethstraat in Geertruidenberg. Weer ‘n locatievoorziening weg uit de kern Geertruidenberg. Nog los van de bedenkelijke grootschaligheid die ontstaat aan de Elisabethstraat vragen  wij ons af hoe het staat met de verkeersveiligheid in die omgeving.

De wethouder onderwijs,  van Uw 3 Kernen, had er voor kunnen en moeten zorgen dat de locatie aan het Schuttersveld gehandhaafd kon blijven, eventueel in combinatie met een brede school, dagopvang en/of peuterspeelzaal. Dat is in het verleden al door diverse  wethouders van onderwijs besproken en is ook altijd het streven van Keerpunt74 geweest om zodoende op die locatie een onderwijsvoorziening te behouden.

Weet u nog de mooie beloftes van Uw 3 Kernen tijdens de verkiezingen? "Wij zijn er ook voor U!” schreven ze en riepen het van de daken. Nu laten ze de bewoners  in de Bergse "polder” in de kou staan.

En waar blijft GroenLinks/D66 met hun nieuwe verfrissende politiek. Het zou toch allemaal beter worden nu Keerpunt74 (numeriek) niet meer in de weg staat!

Nog meer faciliteiten dreigen uit onze kern te verdwijnen:

 Sporthal de Veste staat leeg en te verpauperen. Ook in deze neemt het College van B&W weinig of geen aansprekende initiatieven die er voor kunnen zorgen dat de sporthal behouden blijft  voor de Bergse gemeenschap . Keerpunt 74 heeft al enkele malen er op aangedrongen om in overleg met de eigenaar en andere betrokkenen te zoeken naar een aanvaarbare oplossing. Straks staan er 2 gebouwen leeg! Wat gaat er mee gebeuren en wat voor bestemming wordt er aan gegeven?  Of wordt gemakshalve maar besloten tot sloop?.

Wordt na De Peuzelaer ons zwembad "De Schans” de volgende voorziening die de Bergse gemeenschap wordt ontnomen?

 En hoe staat het met het behoud van de Schattelijn?

De leegloop van de Riethorst in Geertruidenberg richting Oosterhout is al in gang gezet, een zorgvoorziening in Geertruidenberg die in de regio sinds jaren een begrip is en hoog staat  aangeschreven.

Alles wat in de afgelopen 40 jaren zorgvuldig in Geertruidenberg is opgebouwd en lang in goede bestuurlijke handen is geweest, lijkt nu stelselmatig te moeten worden afgebroken. We krijgen de indruk dat dit college zich daar weinig aan gelegen laat liggen. De Markt die nog steeds  slecht toegankelijk is, het zwaar vrachtverkeer dat nog steeds niet geweerd wordt uit de oude kom en het ontbreken van handhaving bij  parkeren zijn daar duidelijke voorbeelden van.

Weet u nog:  na de verkiezingen zou door Uw 3 Kernen en Groenlinks/D66 alles worden opgelost. Het begint nu duidelijk te worden wat ze daarmee bedoeld hebben.

 

Keerpunt 74 zal haar inbreng  in de raadsvergaderingen voortaan zo veel mogelijk via het weekblad De Langstraat bekend maken omdat naar onze mening onze standpunten en initiatieven in andere media meestal onderbelicht blijven of anders geďnterpreteerd worden dan door de woordvoerder van Keerpunt 74 gezegd en bedoeld is.

 

Voelt u zich geroepen om onze zorg voor de stad en onze politiek te ondersteunen,  wordt dan lid van Keerpunt 74 zodat we er samen de schouders onder kunnen zetten. Bekijk ook onze website: www.keerpunt74.nl en meld u aan!

U kunt ook vrijblijvend onze fractievergadering bezoeken en meedenken. De eerst volgende is op 19 januari a.s. in de Gertrudisstaete aan de Venestraat in Geertruidenberg, aanvang 19.30 uur .

 

Raadsfractie Keerpunt 74

Joop Heesters en Thosha Vos-van der Maas

 


Politieke partij Keerpunt74  -  Koestraat 9  -  4931 CP  Geertruidenberg  -  info@keerpunt74.nl