Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: ophaaldag 07-11
Route 2: ophaaldag 14-11
Route 3: ophaaldag 21-11
Route 4: ophaaldag 28-11
Kijk in het stratenschema voor de verschillende routes.

Zwemmen is meer dan gezond, het is ook een sociale voorwaarde! 
In de raadsvergadering van 26 maart jl. stonden de zwembaden weer op de agenda. Dit is een jaarlijks terugkerend gebeuren. De toegangsprijzen moesten worden vastgesteld. De discussie betrof echter niet alleen de toegangsprijzen maar ook de kosten, die mede bepalend zijn voor de toegangsprijzen. Immers de baden moeten zo kosten efficiŽnt mogelijk worden geŽxploiteerd. In het raadsvoorstel was ook opgenomen dat er een visie voor de toekomst zou moeten worden ontwikkeld.

Keerpunt74 is altijd voorstander geweest van het open houden van de beide zwembaden in de gemeente Geertruidenberg. Daarover bestaat geen twijfel. Wat wij ook graag willen is dat er op basis van een duidelijk beeld van onder andere de wensen van de bewoners een toekomstvisie wordt ontwikkeld. De visie die door het college op enig moment weer aan de raad wordt voorgelegd moet een weergave zijn van de wensen en mogelijkheden in zowel sociale als financiŽle optiek. Daarom heeft Keerpunt74 een amendement ingebracht. Dit amendement is bijna raadsbreed, op de SP na , aangenomen. Hierin wordt het college nadrukkelijk gevraagd breed onderzoek te doen bij onze inwoners. Dat gaat dus gebeuren! Keerpunt74 roept hierbij de inwoners van Geertruidenberg op mee te doen aan het onderzoek en je stem ten aanzien van de zwembaden in onze gemeente niet verloren te laten gaan.

In het vooronderzoek voorafgaand aan de visie zullen alle opties open worden gelaten. Dat betekent dat zowel naar het open houden van de huidige zwembaden, dan wel van een zwembad of zelfs het ontwikkelen van een combibad onderzoek wordt gedaan. Keerpunt74 onderschrijft dit onderzoek en heeft mede doordat het amendement is aangenomen vertrouwen in een gedegen onderzoek en
een visie die past bij de wensen van onze burgers.
De locatie van een eventueel combi bad zou voor alle drie de kernen acceptabel en goed bereikbaar moeten zijn. Tot op heden zijn we echter erg tevreden met de huidige baden.

Helaas heeft BN De Stem geen enkele aandacht voor Keerpunt74, noch voor het aangenomen amendement van ons. Daarom willen we met dit artikel  de inwoners van onze mooie gemeente informeren over onze inspanningen.

Namens de raadsfractie Keerpunt74

Thosha Vos-van der Maas en Joop Heesters


26 mrt Besluitvormende Raad    19.30 u
09 apr Discussieraad                  19.30 u
13 apr Vervolg Disc.raad            19.30 u
14 apr Rondetafelgesprek          20.30 u
20 apr fractievergadering         19.30 u
30 apr Besluitvormende Raad    19.30 u
11 mei Discussieraad          ma  19.30 u 
12 mei Rondetafelgesprek          20.30 u
18 mei fractievergadering         19.30 u
28 mei Besluitvormende Raad    19.30 u
11 jun Discussieraad                   19.30 u
15 jun Vervolg Disc.raad             19.30 u
16 jun Rondetafelgesprek           20.30 u
22 jun fractievergadering          19.30 u
02 jul  Besluitvormende Raad     19.30 u
09 jul  Kadernota                        16.00 u
LID WORDEN ?

Download hier
het inschrijfformulier.

 
Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: 3 april 2015
Route 2: 10 april 2015
Route 3: 20 maart 2015
Route 4: 27 maart 2015

De afvalkalender vindt u op onze website.
Monumentencommissie
De gemeente Geertruidenberg werkt in 2015 als proef met de monumentencommissie van de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant in plaats van de eigen commissie. Evaluatie volgt halverwege dit jaar en nogmaals aan het eind van 2015. Een vergadering van de commissie vindt doorgaans één keer per maand. Dit gebeurt in een oneven week op een dinsdag vanaf 14.00 uur.
Monumentenbordjes
De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft onlangs een speciaal monumentenbord ontwikkeld. Een bord waaraan de Nederlandse Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten door het hele land in één oogopslag te herkennen zijn. De gemeente heeft een eigen monumentenschildje ontwikkeld en geeft hieraan de voorkeur. Eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten mogen zelf keuze maken voor het bord van de rijksdienst.
>> Lees meer


Politieke partij Keerpunt74  -  Koestraat 9  -  4931 CP  Geertruidenberg  -  info@keerpunt74.nl