Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: ophaaldag 07-11
Route 2: ophaaldag 14-11
Route 3: ophaaldag 21-11
Route 4: ophaaldag 28-11
Kijk in het stratenschema voor de verschillende routes.

Finalisten MVO-prijs bekend
Melkveebedrijf Kamp, Millvision BV en To Daze concept store zijn de finalisten voor de MVO-prijs Geertruidenberg 2015. De afgelopen weken kon publiek stemmen op 6 genomineerde organsiaties. 750 stemmen zijn uitgebracht. Een onafhankelijke jury kiest de winnaar van de MVO-prijs Geertruidenberg 2015. Op 4 juni maakt burgemeester Van Hees de winnaar bekend.

Bron: Nieuwsbrief gemeente Geertruidenberg
 28 mei Besluitvormende Raad    19.30 u
11 jun Discussieraad                   19.30 u
15 jun Vervolg Disc.raad             19.30 u
16 jun Rondetafelgesprek           20.30 u
22 jun fractievergadering          19.30 u
02 jul  Besluitvormende Raad     19.30 u
09 jul  Kadernota                        16.00 u
Koninklijke Onderscheidingen 2016
Kent u iemand die een lintje verdient? Bijvoorbeeld een vrijwilliger die belangrijk werk levert voor een instelling of vereniging. Of iemand die lange tijd belangeloos klaarstaat voor de medemens? Meld die persoon dan voor 1 juli 2015 aan. Neem voor meer informatie contact op met Janneke Mallens-van Hulten, tel. 14 0162 of j.mallens@geertruidenberg.nl
>>Lees meer
 
                                                                               Bron: Nieuwsbrief gemeente Geertruidenberg

Stilte na de storm

 

Het gemeentehuis in Raamsdonksveer is een echte aandachtstrekker. Het mooie pand wordt vaak gebruikt als achtergrond voor trouwfoto's. Wat is kenmerkend voor trouwfoto's? Romantiek met een hoofdletter. De karakteristieke vederesdoorn voor het gebouw stond garant voor mooie romantische foto's. Ook het historische hek gaf cachet aan het beeld en daarmee aan de foto's.

Helaas zijn zowel de esdoorn als het hek niet meer aanwezig. De storm heeft de boom geveld en het hek is verwijderd ten behoeve van het opknappen van het Veers centrum.

 

Keerpunt74 wil graag dat het mooie voorkomen van het gemeentehuis op korte termijn weer wordt opgeluisterd met een mooie boom en het fraaie hekwerk. Zodat na de gehele reconstructie het Heereplein weer de uitstraling krijgt die het verdiend en daar hoort een historisch hekwerk bij. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat het geen gezicht is dat er auto's, bijna in de tuin, buiten de reguliere parkeervakken geparkeerd staan. Als het hek terug is geplaatst wordt dit voorkomen. Daarmee slaan we twee vliegen in een klap.

 

Keerpunt74 doet een oproep aan het college om het hek terug te plaatsen en de tuin op te luisteren met een mooie nieuwe boom. Hiertoe zal donderdag 30 april een voorstel in de raad worden gebracht.

 

Fractie Keerpunt74

Thosha Vos - van der Maas

Joop Heesters

LID WORDEN ?

Download hier
het inschrijfformulier.

Afvalberichten
Inzameling oud papier Route 1: 5 juni 2015
Route 2: 12 juni 2015
Route 3: 19 juni 2015 Route 4: 22 mei 2015

Feestdag: Tweede pinksterdag
Vervallen route: maandag 25 mei
Er wordt ingezameld op: zaterdag 23 mei

De afvalkalender vindt u op de website van de gemeente Geertruidenberg.

Gemeentehuis gesloten
Op de volgende (feest)dagen is het gemeentehuis gesloten:
14 mei (hemelvaartsdag)
15 mei
25 mei (pinksteren)
Monumentencommissie
De gemeente Geertruidenberg werkt in 2015 als proef met de monumentencommissie van de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant in plaats van de eigen commissie. Evaluatie volgt halverwege dit jaar en nogmaals aan het eind van 2015. Een vergadering van de commissie vindt doorgaans één keer per maand. Dit gebeurt in een oneven week op een dinsdag vanaf 14.00 uur.
Monumentencommissie
Voor de datum en agenda van de komende
vergadering van de monumentencommissie
kunt u de vergaderkalender op de
gemeentelijke website raadplegen.

De gedecoreerden 2015 in de gemeente Geertruidenberg

Op de ochtend van 24 april 2015 vond weer de Lintjesregen plaats. Dit keer was de Geertruidskerk in Geertruidenberg het decor voor deze zeer geslaagde bijeenkomst. In Geertruidenberg zijn er dit jaar 15 mensen gedecoreerd, die gedurende vele jaren hun vrijwillige sporen hebben verdiend op verschillende maatschappelijke terreinen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Helaas zijn  in de aanloop naar de Lintjesregen de volgende  twee personen  vroegtijdig ontvallen:
Mw. A.M. (Diny) Kieboom-van de Meulenreek die van 1999 tot eind 2014 actief was voor Zorgorganisatie Het Hoge Veer                                 De heer M.J.A. (Rieny) Geerts die vanaf 1977 tot eind 2014 zeer actief was  voor V.V. Raamsdonk.

De volgende personen hebben hun onderscheiding uit handen van de burgemeester ontvangen:

 • Mevrouw A.M.J. (Ria) Emmen-Kanters, Raamsdonksveer, 79 jaar
 • De heer A.M.W. (Toon) Frik, Raamsdonskveer, 73 jaar
 • Mevrouw M.E.A. (Mary) van den Kieboom-Zwets, Raamsdonksveer, 52 jaar
 • De heer A. (Ton) de Hoog, Raamsdonksveer, 64 jaar
 • Mevrouw J.M.P. (Hanny) Lowe-Schlaman, Raamsdonksveer, 72 jaar
 • De heer J.J.A. (Sjaak) de Hoogh, Geertruidenberg, 65 jaar
 • Mevrouw A.D. (Lidy) Sluiter-van Beuge, Raamsdonksveer, 66 jaar
 • De heer R.F. (Rob) van de Merwe, Geertruidenberg, 51 jaar
 • Mevrouw E.A.T.J. (Els) van Stigt, Geertruidenberg, 68 jaar
 • De heer C.J. (Caspar) Odekerken, Geertruidenberg, 73 jaar
 • Mevrouw A.A.M. (Lida) Verschuren-van Strien, Raamsdonk, 66 jaar
 • De heer C.J.J. (Cor) Romme, Raamsdonk, 75 jaar
 • Mevrouw P. (Nellie) de Vries-Tielemans, Geertruidenberg, 71 jaar

Bron: Website gemeente Geertruidenberg

Keerpunt 74 feliciteert alle gedecoreerden van harte met hun benoeming.
Huldiging sportkampioenen
Op vrijdag 19 juni huldigt de gemeente Geertruidenberg haar jeugdige sportkampioenen tot 16 jaar. De huldiging vindt plaats in de raadzaal van 16.00 tot 17.30 uur. Geef uw sportkampioenen van afgelopen seizoen hiervoor op. Het gaat om behaalde kampioenschappen van december 2014 tot en met mei 2015. Uw aanmelding moet voor 1 juni binnen zijn.
>> Lees meer


Politieke partij Keerpunt74  -  Koestraat 9  -  4931 CP  Geertruidenberg  -  info@keerpunt74.nl