Werkzaamheden in de gemeente
De bouwvak is weer bijna voorbij. Vanaf 18 augustus starten we met verschillende werkzaamheden of we pakken deze weer op. Graag informeren we u over verschillende projecten: Simon van Sonplein, Havendijkstraat, Stationsweg en Centraleweg. U kunt hiervoor terecht op onze website. Het gaat onder andere om werk aan riolering en wegdek. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat de hinder zo veel mogelijk beperkt blijft en van zo kort mogelijke duur is.
>> Lees meer

25 aug fractievergadering            19.30 u
04 sep Discussieraad                19.30 u
08 sep Vervolg Disc.raad                19.30 u
09 sep Rondetafelgesprek          20.30 u
15 sep fractievergadering            19.30 u
25 sep Besluitvormende Raad     19.30 u
02 okt Discussieraad                 19.30 u
06 okt Vervolg Disc.raad                19.30 u
07 okt Rondetafelgesprek           20.30 u
13 okt fractievergadering            19.30 u
30 okt Besluitvormende Raad     19.30 u
Inbrekers gaan niet met vakantie
De vakantieperiode is in volle gang. Traditioneel neemt dan het aantal woninginbraken toe.
Bij de balie van het gemeentehuis, WSG en Thuisvester kunt u een burenkaart gratis afhalen. Bewoners kunnen hun vakantiegegevens op deze burenkaart noteren. De buren weten dan waar ze hen kunnen bereiken in geval van nood. Het kaartje is ook een geheugensteuntje voor de gemaakte afspraken. Ook bevat het tips over hoe de woning een bewoonde indruk kan maken tijdens uw vakantie.
>> Lees meer
LID WORDEN ?

Download hier
het inschrijfformulier.


De gemeenteraad heeft besloten om in het centrum van Raamsdonksveer een blauwe zone in te voeren. In de blauwe zone mag maximaal 2 uur worden geparkeerd. Om deze zone te realiseren is een concept-verkeersbesluit en een ontheffingenbeleid opgesteld. Deze hebben ter inzage gelegen in de Gemeentewinkel. 60 belanghebbenden hebben hun zienswijze kenbaar gemaakt. De raad is verzocht om een reactie te geven op het verkeersbesluit en ontheffingenbeleid. Een definitief besluit volgt in september. 
>> Lees meer

Afvalberichten
Inzameling oud papier. Route 1: ophaaldag 5 sept.
Route 2: ophaaldag 12 sept.
Route 3: ophaaldag 15 aug
Route 4: ophaaldag 22 aug.
Kijk in het stratenschema voor de verschillende routes.

 
Ruzie met de buren? Schakel buurtbemiddeling in.
Gisteren ontvingen 8 mensen het certificaat Buurtbemiddeling uit handen van burgemeester Willemijn van Hees. In mei startten zij met de basisopleiding Buurtbemiddeling. Een intensieve tweedaagse training. De deelnemers mogen zich gecertificeerd bemiddelaar noemen. Zij zijn inmiddels al aan de slag gegaan met de eerste meldingen vanuit de gemeente. Wilt u meer weten over het werk van de buurtbemiddelaars? Kijk op onze website.
>> Lees meer
Babbeltruc - trap er niet in!
Kent u de babbeltruc al? Wees hier alert op! Iemand belt bij u aan. Hij/zij stelt zich voor als medewerker van thuiszorg, een energiebedrijf, nieuwe buurtgenoot, gemeenteambtenaar of politieagent. En hij/zij vraagt om binnen te mogen komen. Het is echter niet de persoon die u denkt binnen te laten, maar een oplichter.
Eenmaal binnen zorgt deze oplichter dat u afgeleid wordt. Wanneer hij/zij weg is, ontdekt u dat uw tas weg is. Of u wordt door deze persoon gedwongen om uw pinpas met code af te staan. Zorg dat u geen slachtoffer wordt. Kijk voor tips op onze website. 
>> Lees meer


Politieke partij Keerpunt74  -  Koestraat 9  -  4931 CP  Geertruidenberg  -  info@keerpunt74.nl