Afvalberichten
Inzameling oud papier
Route 1: ophaaldag 07-11
Route 2: ophaaldag 14-11
Route 3: ophaaldag 21-11
Route 4: ophaaldag 28-11
Kijk in het stratenschema voor de verschillende routes.

2016 Wordt het jaar van de kernen Geertruidenberg en Raamsdonk!

Onderstaand een bloemlezing van de in de algemene beschouwingen aangehaalde onderwerpen.

Een groot aantal projecten wachten nog op start of een vervolg. We benoemen de bouw van het Bergsslot, de renovatie van de Riethorst, de aanleg van de passantensteigers in de Donge, de ligplaatsen voor historische schepen, de sporthal De Veste, de toekomstvisie op de Schattelijn.

Het is breed bekend dat de historische markt ons aan het hart gaat. De renovatie was reeds in 2012 gepland.  Wij betreuren dat het raadsbesluit mbt de renovatie van de markt niet is uitgevoerd. Keerpunt74 heeft dat plan niet getraineerd zoals Kevin van Oort in BN De Stem verwoord. Nee, met onze enquÍte in 2012 hebben we de burger een stem gegeven. Hierdoor is het toenmalige voorstel van het college weggestemd! Het voorstel voldeed niet aan wat onze burgers willen. Gelukkig is in de begroting van 2016 ruim 600.000 voor het opknappen van de markt voorzien. Keerpunt74 zal zich zeker beijveren om aan de wensen van de burgers recht te doen. Hiervoor zal het vorige plan op onderdelen moeten worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn de positionering van de fietspaden, de routing over de markt en de parkeerplaatsen. Regelmatig ervaren Bergenaren een verkeerschaos, soms zelfs een verkeersinfarct, op de markt. Ondernemers hebben hier last van. Het beÔnvloedt de bezoekers en hun bestedingsgedrag. Dit past niet in het beleid om de markt zijn historisch uiterlijk te laten behouden en ondernemers te laten floreren. Wij streven naar een mooie markt waar het goed toeven is, met brede trottoirs, terrasjes, leuke winkels en cultuur historische panden en galerietjes.

Het afstoten van gemeentelijke gebouwen speelt vooral in Raamsdonk. Deze worden afgestoten omdat de onderhoudskosten te hoog zijn geworden. Als afstoten van accommodaties betekent dat andere voorzieningen een kwaliteitsimpuls krijgen dan zou het voor Keerpunt74 aanvaardbaar zijn. Hierover gaan we zeker in gesprek met het college.

Baggeren is ook niet de sterkste kant van dit college. Wij vragen ook voor dit onderwerp aandacht. Immers een goed bereikbare toeristische gemeente levert economisch gewin op. Dit vraagstuk is weerbarstig, vooral doordat de opdrachtnemer failliet is gegaan. Wij hebben  de hoop uitgesproken dat dit vraagstuk nog dit jaar wordt opgelost.

Het sociaal domein staat sterk in de belangstelling. Het doel van de veranderingen in het sociaal domein is dat elk individu een hoge kwaliteit van leven heeft en behoudt. Daarvoor is een integrale aanpak en dus een integraal proces nodig. De decentralisaties in werk, zorg en jeugd moeten wat ons betreft als één proces worden gezien. Een goed voorbeeld hiervan is de buurtsportcoach. De financiŽle middelen zijn in het vorige college door de wethouder van Keerpunt74 zeker gesteld. Hierdoor kennen de decentralisaties een goede basis.

Burgerinitiatief juichen wij van harte toe. De Stichting Koningspark heeft al een flinke kwaliteitsimpuls gegeven aan het park. Zij gaan daar, met steun van de gemeente, gestaag mee door. De complimenten voor deze stichting. Ook andere burgerinitiatieven zien wij graag tegemoet.

Keerpunt74 wil levendigheid in de drie kernen. Hiertoe zijn we samen met het college met ondernemers, middenstanders en winkeliers, in gesprek. We willen ruimte creŽren voor oei en ontwikkeling. Ook het toerisme ligt ons na aan het hart. De VVV timmert al goed aan de weg.

We have a dream Ö.

 Wij streven naar een aantrekkelijke gemeente voor bewoners, middenstand, winkeliers, beginnende ondernemers en toeristen. Wij zetten ons van harte in voor een leefbare gemeente!

 

Keerpunt74

Thosha Vos Ė van der Maas en Joop Heesters

Keerpunt 74 stelt werkwijze en kosten van afvalophalen ter discussie!

 

Het raadsvoorstel afvalvisie is op 2 juli 2015 in de besluitvormende raad besproken. Het is toen door de raad, om verschillende redenen, van de agenda afgevoerd. Een belangrijk aspect was dat het voorstel onvoldoende onderbouwing kende. Het voorstel zou in september wederom te agenderen. Tot onze verbazing kwam het op voorspraak van U3K weer op de agenda. Bijzonder omdat zij op 2 juli ook voorstander waren van het verplaatsen van de discussie naar september!

 

De coalitie bleek na overleg met de wethouder ineens voorstander te zijn van de, overigens ongewijzigde, afvalvisie. Uit de discussie in de besluitvormende raad van 9 juli, waar het onderwerp opnieuw was geagendeerd, bleek dat er reeds een contract met een leverancier was afgesloten door de wethouder! Hiervan was de raad in eerste instantie niet op de hoogte.

 

Keerpunt74 heeft haar mening over het voorstel niet herzien. We hebben immers nog steeds geen antwoord op voor ons belangrijke vragen. Onze belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

ē Het ontbreken van een grondige financiŽle onderbouwing en

ē Het ontbreken van een meer gedetailleerde planning dan evaluatie in 2018

ē Het restafval wordt niet meer  opgehaald maar moet door de burgers worden weggebracht naar ondergrondse containers.

 

Ook hebben we in de discussie aangegeven dat er op dit moment huishoudens zijn die onvoldoende hebben aan één groene container. Als daar nog meer groenafval in moet om de hoeveelheid restafval te verminderen, dan is een ophaalfrequentie van één keer per twee weken onvoldoende. Daarnaast gaat groenafval meer ruiken naarmate de variatie in afval in één container toeneemt. Dit pleit eveneens voor een hogere ophaalfrequentie.

 

De ondergrondse containers moeten worden aangepast. Dit kost geld. Ook het anders ophalen van de overige afvalstromen, naast restafval, kost geld. Het financiŽle plaatje hiervan is onduidelijk maar is van belang voor onze burgers en hun portemonnee. Wij hebben getracht de knip op de beurs te houden. De motie ven Keerpunt74 waarin we het college verzoeken de afvalstoffen heffing minimaal gelijk te houden heeft het gehaald! De wethouder kan dit volgens ons eenvoudig realiseren omdat het nog efficiŽnter scheiden niet alleen minder restafval oplevert maar ook meer afvalstromen die geld opleveren zoals ijzer en plastic. Kortom, een realistische motie met een financiŽle prikkel!

 

Wij streven naar duurzaam en kosten efficiŽnt afval inzamelen en een gezamenlijke inzet van gemeente en burgers.

 

Keerpunt74

Thosha Vos-van der Maas

Joop Heesters

 
03 sep Discussieraad                   19.30 u
07 sep Vervolg Disc.raad             19.30 u
08 sep Rondetafelgesprek           20.30 u
14 sep Steunfractieoverleg        19.30 u
24 sep Besluitvormende Raad     19.30 u
06 okt  Rondetafelgesprek           20.00 u 
22 okt  Discussieraad                   19.30 u
02 nov Steunfractieoverleg        19.30 u
05 nov Besluitvormende Raad     19.30 u
09 nov Discussieraad                   19.30 u
10 nov Rondetafelgesprek           20.00 u
23 nov Steunfractieoverleg        19.30 u
26 nov Besluitvormende Raad     19.30 u
LID WORDEN ?

Download hier
het inschrijfformulier.

Afvalberichten
Inzameling oud papier Route 1: 7 augustus
Route 2: 14 augustus
Route 3: 17 juli
Route 4: 24 juli
De afvalkalender vindt
u op de website van de gemeente Geetruidenberg
Monumentencommissie
De gemeente Geertruidenberg werkt in 2015 als proef met de monumentencommissie van de Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant in plaats van de eigen commissie. Evaluatie volgt halverwege dit jaar en nogmaals aan het eind van 2015. Een vergadering van de commissie vindt doorgaans één keer per maand. Dit gebeurt in een oneven week op een dinsdag vanaf 14.00 uur.
Monumentencommissie
Voor de datum en agenda van de komende
vergadering van de monumentencommissie
kunt u de vergaderkalender op de
gemeentelijke website raadplegen.
 

41 jaar in de gemeenteraad van Geertruidenberg, Brabant domineert qua langstzittende raadsleden

 

EINDHOVEN - Op zoek naar een lange carriŤre in de politiek? Dan kun je het best voor een lokale partij in de plaatselijke gemeenteraad stappen. Bij voorkeur in Brabant, want onze provincie domineert namelijk de top 10 van langstzittende raadsleden van Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van de website Toponderzoek. Maar liefst zes Brabantse gemeenteraadsleden bezetten een plek in de top tien. Het valt op dat de langstzittende raadsleden allemaal afkomstig zijn van lokale partijen.

41 jaar in de raad van Geertruidenberg
De lijst wordt aangevoerd door
Joop Heesters, hij zit al 41 jaar in de raad van Geertruidenberg voor de partij Keerpunt74. 
Op plaats twee staat Bertus Kemmeren van Gemeentebelangen in Loon op Zand. Met 39 jaar houdt hij het ook al bijna vier decennia vol in de politiek.
De andere niet meer weg te denken Brabantse raadsleden zijn:
4. Jan Broeders, zit 37 jaar in de gemeenteraad van Waalwijk voor de partij Werknemersbelang.
5. Paul van der Krabben, zit eveneens 37 jaar in de gemeenteraad van Den Bosch voor de partij Bosch Belang.
9. Henk Siroen, zit al 34 jaar in de gemeenteraad van Cuijk voor Progressief Leefbaar Cuijk.
10. Toon van Dun, zit 33 jaar in de gemeenteraad van Bladel voor de Vrije Hapertse Partij.
 
De langstzittende wethouder in Nederland komt overigens ook uit Brabant. Wil Ligtenberg uit Loon op Zand zit al sinds 1997 op het pluche in die gemeente. Hij bestuurt daar al achttien jaar voor de Lijst Loon op Zand. 

Publicatie: maandag 29 juni 2015 - Auteur: Marrie Meeuwsen


Politieke partij Keerpunt74  -  Koestraat 9  -  4931 CP  Geertruidenberg  -  info@keerpunt74.nl