Erevoorzitter

Joop heesters.

Er zullen weinig mensen zijn in Geertruidenberg die hem niet kennen, Joop Heesters. Joop is een markante persoonlijkheid. Met zijn alpinopet en baardje is hij een bekend gezicht. Als we daar zijn politieke bevlogenheid aan toevoegen is het duidelijk dat je niet om hem heen kunt. Voor zijn enorme verdienste voor Geertruidenberg en haar inwoners is Joop in 2013 benoemd tot erevoorzitter van Keerpunt74.

Ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Joop Heesters. Bij velen al bekend. Ik ben 50 jaar actief in de plaatselijke politiek. Ik wil graag iets vertellen over mijn achtergrond.

Mijn politieke interesse is destijds ontstaan door de verpaupering van onze stad. Ik ben gestart bij Actie 80, een plaatselijke partij in de jaren 70. Ik had er niet zo’n goed gevoel bij. Er was weinig tot geen aandacht voor vele monumenten die onze stad rijk is en de huisvesting was toen verre van ideaal; Geertruidenberg was aan het verkrotten. Daarom heb ik met enkele idealisten Keerpunt74 opgericht. Samen met Bas Zijlmans (een van die mensen die erg betrokken is met onze monumenten) is datzelfde jaar de oudheidkundige kring opgericht om meer aandacht te vragen voor onze historische gebouwen die toen in een erbarmelijke staat verkeerden. Tevens heb ik aan de wieg gestaan van de Berge batterij en de vesting feesten.

Doordat Keerpunt74 deelnam aan de raad zijn diverse panden aangepakt: de Schattelijn, het Stadhuis en de Hervormde kerk. We hebben de Dordtsestraat kunnen behouden en de Waterpoortstraat historiserend herbouwd. Als Regent van de stedelijke Godshuizen heb ik kunnen voorkomen dat in de Havendijkstraat (historische kern) flats van vier hoog werden gebouwd. Mede dankzij goed contact met de woningbouwstichting en Peter Span (de grote animator) zijn er veel monumentale panden op de markt opgekapt. Na de herindeling is Keerpunt74 weer goed vertegenwoordigd in de raad. Dankzij de inzet van Keerpunt74 zijn de Donge oever aangepakt. Er staan prachtige appartementen aan en in het water, er is een extra brug gebouwd maar ook een huisartsenpraktijk en de apotheek mogen aan dit lijstje niet ontbreken. Verder is er ontsluiting gerealiseerd van de Koedam brug met het Koninginnen bastion, een tweezijdige fietsverbinding voor het Dongemond College in Geertruidenberg en Made gemaakt, de aanpak van de passanten haven in het Scheepsdiep, de kinderboerderij, de Keizersdijk, de bibliotheek en het Hendrikus gebouw. In Raamsdonk het Leogebouw.

Aan al die ontwikkelingen heb ik met mijn partij en de vele wethouders die wij hebben aangeleverd mee mogen werken. Dit kon alleen met jullie steun. Ik dank dan ook iedereen die Keerpunt74 en mij het vertrouwen hebben gegeven om deze mooie gemeente te mogen besturen. Jammer dat ik na 45 jaar als fractievoorzitter het stokje over het moeten dragen, maar ik voel me nog zeer betrokken bij het wel en wee van onze mooie gemeente. Ik sta nog steeds open voor onze bewoners om te helpen daar waar nodig. Want besturen doe je niet alleen in de raadzaal. Jullie kunnen nog altijd een beroep op me doen!