Op plaats 3 van de kieslijst staat de huidige fractievoorzitter van Keerpunt74 in de gemeenteraad: Igor van Nunen. Igor (40) zit ruim zeven jaar in de gemeenteraad (2010-2014 en 2018-heden) en staat als ervaren gemeenteraadslid voor rust, stabiliteit, loyaliteit en sociale betrokkenheid.

Nadat hij zijn studie tuin- en landschapsarchitectuur in België succesvol had afgerond en weer terugkwam op zijn geboortegrond Geertruidenberg, zag hij zijn gemeente op een heel andere wijze dan voorheen. Hij had intussen interesse gekregen in de plaatselijke politiek en na een goed gesprek met de voormalige lijsttrekker, werd hij lid van Keerpunt74. Deze partij staat midden in de samenleving en is sociaal betrokken. In 2008 werd hij fractie-assistent en na de nodige ervaring hiermee te hebben opgedaan, werd hij in 2010 voor het eerst gekozen als raadslid. Mede door zijn studie en zijn werk als groen-vormgever, heeft hij bijzondere aandacht voor het groen en de openbare ruimte in de gemeente. Hij ziet graag dat er een groenvisie wordt vastgesteld. “Waar willen we dat we met ons openbaar groen over 30 jaar staan?” Daarnaast krijgt ook het structurele onderhoud van de openbare ruimte volgens hem veel te weinig aandacht. “Onkruid groeit en bloeit weelderig op plekken waar je het liever niet wilt hebben.“ Hij is van mening dat de gemeente hier veel verbeteringen in kan aanbrengen. Als voorbeelden noemt hij de trottoirs en straten vol onkruid. Ook het groen in het Koningspark ziet er volgens hem niet erg koninklijk uit. Het gemeentelijk erfgoed, kunst en cultuur heeft tevens de bijzondere aandacht van Igor.

Maar ook verschillende verkeerssituaties verdienen een verbetering. Zo noemt hij de locatie bij de Triangel, de Oude Stadsweg, Plantsoen-Stationsweg, Gasthuisstraat, de kruising nabij de Lambertuskerk en het sluipverkeer in Raamsdonk. Nu de scouting verhuisd is naar het plassengebied zal ook hier een verkeersveilige omgeving gerealiseerd moeten worden voor de jeugd. Op de Markt zijn de nodige verbeteringen voor fietsers dringend noodzakelijk. Het terugbrengen van een veilig fietspad op de Markt is één van zijn persoonlijke speerpunten.

Igor van Nunen is een rustig en bedachtzaam raadslid dat het doel en het resultaat voor ogen houdt. De drie kernen in onze gemeente verdienen een rustig politiek klimaat waar kwaliteit van besturen voorop dient te staan. Igor: “Behoud datgene wat ons lief is, en bouw aan iets moois wat ons lief gaat worden.” Stem voor ervaring! Igor van Nunen is te vinden op plaats 3 van de kieslijst!

Igor van Nunen

Lijstnummer: 3