Birgit Clemens (37), één van de nieuwe leden op de kieslijst van Keerpunt74, is een zeer enthousiaste, frisse en rationeel denkende vrouw. “What you see, is what you get” is één van haar uitgangspunten.
Binnen welke groep dan ook, iedereen is anders. Iedere persoon heeft zijn of haar eigen talenten en krachten. Die diversiteit van mensen spreekt haar erg aan. Zij is ervan overtuigd dat het samenbrengen van verschillende karakters en talenten juist kan leiden tot duurzame keuzes en breed gedragen oplossingen. Door met elkaar het gesprek aan te blijven gaan leer je elkaar begrijpen.
Birgit: ”Verplaats je in de ander, dan creëer je begrip voor elkaar. Met als gevolg dat je ieders talenten kunt gaan waarderen.” Birgit denkt niet in hokjes. Ze staat open voor de ander. “Het maakt je als mens en als samenleving sterker.”
Als nummer 10 op de kieslijst heeft Birgit ideeën over het verbeteren van de gemeentelijke politiek in Geertruidenberg. Met haar functie als accountmanager verlichting, weet zij als geen ander dat communicatie heel belangrijk is om elkaar te informeren en te zeggen wat je doet of gaat doen.
Birgit woont nu ruim 5 jaar in de kern Geertruidenberg en heeft vanaf haar eerste uur interesse getoond in het besturen van onze gemeente. Ze heeft gezien dat er veranderingen noodzakelijk zijn om een beter en daadkrachtiger bestuur te vormen. Een gemeentebestuur wat dichter bij alle inwoners staat. Een breed burgerpanel dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het College en de Gemeenteraad kan hierbij een goed instrument zijn. De verbinding met de inwoners moet continue worden gezocht.
Veel is er te winnen op de wijze hoe met elkaar wordt omgegaan en gecommuniceerd. Birgit: “Je speelt niet op de persoon, maar je speelt op de bal.” Argumenten zijn daarbij voor haar leidend en allesbepalend. Voor Birgit komen inwoners dan ook op de eerste plaats en daar wil zij al haar energie aan wijden. Zij heeft daarvoor zelfs haar werktijd met een dag verkort. Maar ook over een slimme en dus efficiëntere manier het gemeenschapsgeld uitgeven, heeft Birgit ideeën ontwikkeld. Als voorbeeld noemt ze de geldverspilling bij het ontwikkelen van het afvalbeleid en het aanbrengen van verlichting op de Stationsweg. Die ideeën wil ze dan ook graag delen en inzetten in het belang van onze inwoners.
Dat Birgit nog niet zo bekend is in onze gemeenschap klopt helemaal, maar daar komt de komende periode zeker verandering in! Birgit Clemens staat op nummer 10 van Keerpunt74

Birgit Clemens

Lijstnummer: 10