Janneke Hoes (34) is één van de nieuwe gezichten van Keerpunt74. Nog onbekend in het politieke spectrum, maar bereid haar bijdrage te leveren aan onze samenleving. Waar menig mens rustig de kat uit de boom kijkt, gaat Janneke er meteen vol in. Met energie wil zij lastige zaken benoemen, oplossingen aandragen. Stil afwachten past niet bij haar. Janneke is pragmatisch en analytisch ingesteld. Begonnen als wiskundedocent, doorgegroeid in een leidinggevende functie op een middelbare school, brengt Janneke twee tegenpolen bij elkaar. Pragmatisme en sociale betrokkenheid. Deze twee eigenschappen past zij sterk toe in haar werk en in haar gezinsleven.

Naast de zakelijke benadering is ze dus sociaal betrokken. Als alleenstaande moeder van 2 biologische kinderen en 2 pleegkinderen met allemaal een eigen identiteit vol van talenten, denkwijzen en gedrag, weet Janneke als geen ander hoe het is om een divers (inclusief) gezin in beweging te houden. Inclusie en diversiteit draagt zij een warm hart toe. Janneke: “Onze samenleving zou veel meer moeten kijken naar de talenten van mensen, in plaats van ze af te rekenen op datgene wat als een beperking wordt gezien. De beperking is juist het talent!” Keerpunt74 is de partij die altijd actief bezig is met diversiteit. Voor iedereen moet en kan plaats zijn in onze samenleving. Janneke ziet dit gelukkig ook in het onderwijs van haar kinderen. Ze is trots op de scholen in onze gemeente, zoals Bs. De Biekorf die ruimte geeft aan kinderen om zich te kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Of een kind nu hoogbegaafd, laagbegaafd, praktisch of theoretisch is ingesteld. Dat ook scholen diversiteit in alle facetten hoog in het vaandel hebben staan, is voor haar een heel belangrijk aandachtspunt. Janneke zal zich blijvend inzetten voor volledige inclusiviteit voor ieder kind.

Tot voor kort was Janneke lid van de gemeentelijke Adviesraad Sociaal Domein. Binnen de adviesraad heeft ze vanuit haar aandachtsgebieden jeugd en gezin geprobeerd haar steentje bij te dragen. Met name jeugdzorg en onderwijs zijn nog te vaak bureaucratisch. Janneke: “Door efficiënter te werken, duidelijke doelen te stellen, kun je meer tijd investeren in het welzijn van het kind dat zorg nodig heeft.”

De jeugd heeft de toekomst. Maar worden zij wel gehoord? Janneke vindt van niet. Daarom ziet zij mogelijkheden in een Jongerenraad. Deze jongeren kunnen gevraagd maar ook ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college. De kennis en ervaringen uit haar werk- en gezinsleven deelt ze graag met Keerpunt74. Maar het zou nog mooier zijn als ze deze expertise kan delen met de hele samenleving. In Keerpunt74 ziet zij de partij die samen een gedragen standpunt inbrengt om de belangen van inwoners te dienen. Janneke: “Keerpunt74 staat midden in de samenleving om datgene wat mensen bezighoudt om te zetten in goede besluiten.” Daarom heeft Janneke zich verkiesbaar gesteld voor de verkiezingen van 16 maart 2022. Ze wil graag met een luisterend oor in onze gemeenschap de nodige input ophalen. Zij nodigt iedereen uit om met haar in contact te komen. U kunt haar benaderen op: jjchoes@outlook.com.

Janneke hoes staat op de Keerpunt74-kieslijst op plaats 

Janneke Hoes

Lijstnummer: 7