Wie kent hem niet? Een geboren en getogen Faant en als voormalig wethouder van onze gemeente is John van Vugt als lijsttrekker voor Keerpunt74 gekozen. Met veel lokale kennis op zak leidt hij de partij bij de komende verkiezingen. Zijn belangstelling voor alles wat reilt en zeilt in zijn gemeente heeft hem tot volksvertegenwoordiger gebracht. Hij is altijd betrokken bij uiteenlopende activiteiten binnen de gemeente en heeft diverse bestuurs- en vrijwilligersfuncties vervuld. Bij de Schelf, De Veerse Dag, Rijvereniging Prins Willem Alexander, het Zydecofestival was John een gewaardeerd bestuurder. Hij heeft voor de “Bergse” partij Keerpunt74 gekozen, omdat daar de continuïteit al vele jaren achtereen gewaarborgd is en daarmee meer invloed en inbreng op het lokale bestuur uitgeoefend kan worden. Hij heeft als voormalig directeur van Eglo Verlichting en als eigenaar van Grandcafé dun Brabander ook in de politiek een zakelijke benadering en daar hebben menig ambtenaar en collega-bestuurder aan moeten wennen. Resultaten leveren voor onze inwoners is wat voor John telt. Daardoor heeft hij onder andere mede kunnen bewerkstelligen dat de dossiers van verkeersveiligheid rondom de Lidl, nieuwbouw RFC, renovatie kantine VV Raamsdonk, de Historische haven, renovatie van beide zwembaden, nieuwe handbalvelden, de kasteelmuur, de zomertour, energiezuinige verlichting bij de tennisverenigingen en de watervelden bij de hockey gerealiseerd konden worden. Ook wist hij diverse subsidies binnen te slepen voor om onder andere maatregelen te nemen het sluipverkeer binnen de kern Raamsdonk tegen te gaan. Voor de komende bestuursperiode wil John van Vugt zich onder andere hard gaan maken voor de verdere promotie van onze drie kernen. De ontwikkeling van meer overnachtingsplaatsen in de vorm van hotels, bed & breakfast, overnachtingen op het water en campers die meer toeristen zullen trekken en voor economische groei en werkgelegenheid zorgen. Daarbij zullen de mogelijkheden aan het water beter benut moeten worden voor zowel toeristen als eigen inwoners. Ook veel aandacht voor de komende veranderingen aan het wegennet in en om onze gemeente en het inlossen van de toezegging een dorpshuis te realiseren in de wijk Sandoel. Nadat dorpshuis de Haven was afgebroken is daar nog steeds, ondanks alle beloften, niets voor terug gekomen. Last but not least; aanpak van de verkeersstromen op de Markt in Geertruidenberg en bescherming van ons cultureel erfgoed.

John van Vugt durft in nieuwe concepten te denken en gaat meer bedrijfsmatiger te werk dan menig collega. Hij denkt in kansen en oplossingen en niet in bedreigingen.

John van Vugt, onze lijsttrekker, staat op nummer 1 op de Keerpunt74-Kieslijst!

John van Vugt

Lijstnummer: 1