Ook Rob van Raamsdonk staat voor de eerste maal op de kieslijst bij Keerpunt74. Hij is altijd geïnteresseerd in de actualiteiten en vindt dat hij niet aan de zijlijn moet staan maar zijn inbreng moet leveren voor het algemeen belang van onze inwoners.
Hij wil graag de inwoners vooraf betrekken bij de door de gemeenteraad te nemen besluiten. Zij zijn uiteindelijk de meest deskundige personen als het gaat om hun directe leefomgeving. Als voorzitter van een grote ondernemersraad weet Rob wat besturen is.
Omdat Keerpunt74 een plaatselijke partij is en heel goed weet te luisteren wat er in de achterban speelt, was zijn keuze voor deze partij snel gemaakt. Het luisterend oor en scherpe blik, zijn voor lokale vraagstukken in een gemeente heel belangrijk. Door zijn nieuwsgierigheid en leergierigheid zal Rob daar zeker een goede aanwinst voor Keerpunt74 zijn.
Rob van Raamsdonk wil zich graag inzetten om de belangen van onze inwoners te behartigen, waarbij hij de processen die nu gehanteerd worden, zo transparant mogelijk wil maken. Hij is in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid dus op dit vakgebied, met zijn deskundigheid, kan hij van grote waarde zijn voor onze gemeente.
Rob van Raamsdonk is te vinden op nummer 11 van de Keerpunt74-Kieslijst en is heel graag bereid als gemeenteraadslid zijn bijdrage voor de inwoners te leveren.

Rob van Raamsdonk

Lijstnummer: 11