Met Sander de Bont heeft Keerpunt74 een ondernemer in huis gehaald die op vele markten zijn deskundigheid kan inbrengen. Afkomstig uit het bedrijfsleven waar net als in de politiek ook afwegingen en besluiten genomen worden, kan hij een meerwaarde bieden om objectief over gemeenteproblemen een oordeel te vellen.
Hij heeft gemerkt dat Keerpunt74 als plaatselijke partij sterk aan het vernieuwen is. Daarmee kan hij met z’n frisse ideeën, gericht op de actualiteiten voor alle drie de kernen, een grote meerwaarde zijn.
Door zijn ervaring uit de maatschappij ziet Sander dat het belangrijk is om objectief het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg te behartigen. Hij is gewend om zich goed voor te bereiden zodat hij weet waar het over gaat en niet alleen vanuit emotie, maar ook feiten kan beoordelen.
Hij heeft verschillende bedrijven en adviseert in technologie/innovatieve strategieveranderingen en automatisering. Maar hij is ook als freelance-docent werkzaam aan een hogeschool. Zo kan Sander zijn praktijkervaring overbrengen aan studenten. Ook begeleidt hij studenten in hun stage en afstudeertijd en in het aanvaarden van een nieuwe baan. In het onderwijs en in het brede spectrum van het ondernemerschap kan Sander een grote meerwaarde zijn.
Ook heeft hij gemerkt dat de jeugd in het algemeen niet veel interesse en kennis heeft van gemeentelijke politiek. Hij heeft daarom het idee ontwikkeld om een “Keerpunt74-Academy” te starten om jeugd dichter bij de politiek te brengen en mogelijk hierin op te leiden.
Ook heeft hij geconstateerd dat er in de gemeentepolitiek een efficiency-slag te maken valt. Hij wil met name de objectiviteit in de besluitvorming, geen emotionele besluiten dus, terugbrengen. Wij zijn volksvertegenwoordigers dus zal een objectieve benadering gewenst zijn.
Sander de Bont is te vinden op plaats 12 van de Keerpunt74-Kieslijst

Sander de Bont

Lijstnummer: 12