Birgit Clemens (37), één van de nieuwe leden op de kieslijst van Keerpunt74, is een zeer enthousiaste, frisse en rationeel denkende vrouw. “What you see, is what you get” is één van haar uitgangspunten.
Binnen welke groep dan ook, iedereen is anders. Iedere persoon heeft zijn of haar eigen talenten en krachten. Die diversiteit van mensen spreekt haar erg aan. Zij is ervan overtuigd dat het samenbrengen van verschillende karakters en talenten juist kan leiden tot duurzame keuzes en breed gedragen oplossingen. Door met elkaar het gesprek aan te blijven gaan leer je elkaar begrijpen.
Birgit: ”Verplaats je in de ander, dan creëer je begrip voor elkaar. Met als gevolg dat je ieders talenten kunt gaan waarderen.” Birgit denkt niet in hokjes. Ze staat open voor de ander. “Het maakt je als mens en als samenleving sterker.”
Als nummer 10 op de kieslijst heeft Birgit ideeën over het verbeteren van de gemeentelijke politiek in Geertruidenberg. Met haar functie als accountmanager verlichting, weet zij als geen ander dat communicatie heel belangrijk is om elkaar te informeren en te zeggen wat je doet of gaat doen.
Birgit woont nu ruim 5 jaar in de kern Geertruidenberg en heeft vanaf haar eerste uur interesse getoond in het besturen van onze gemeente. Ze heeft gezien dat er veranderingen noodzakelijk zijn om een beter en daadkrachtiger bestuur te vormen. Een gemeentebestuur wat dichter bij alle inwoners staat. Een breed burgerpanel dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan het College en de Gemeenteraad kan hierbij een goed instrument zijn. De verbinding met de inwoners moet continue worden gezocht.
Veel is er te winnen op de wijze hoe met elkaar wordt omgegaan en gecommuniceerd. Birgit: “Je speelt niet op de persoon, maar je speelt op de bal.” Argumenten zijn daarbij voor haar leidend en allesbepalend. Voor Birgit komen inwoners dan ook op de eerste plaats en daar wil zij al haar energie aan wijden. Zij heeft daarvoor zelfs haar werktijd met een dag verkort. Maar ook over een slimme en dus efficiëntere manier het gemeenschapsgeld uitgeven, heeft Birgit ideeën ontwikkeld. Als voorbeeld noemt ze de geldverspilling bij het ontwikkelen van het afvalbeleid en het aanbrengen van verlichting op de Stationsweg. Die ideeën wil ze dan ook graag delen en inzetten in het belang van onze inwoners.
Dat Birgit nog niet zo bekend is in onze gemeenschap klopt helemaal, maar daar komt de komende periode zeker verandering in! Birgit Clemens staat op nummer 10 van Keerpunt74

Birgit Clemens

Lijstnummer: 10

Ook Rob van Raamsdonk staat voor de eerste maal op de kieslijst bij Keerpunt74. Hij is altijd geïnteresseerd in de actualiteiten en vindt dat hij niet aan de zijlijn moet staan maar zijn inbreng moet leveren voor het algemeen belang van onze inwoners.
Hij wil graag de inwoners vooraf betrekken bij de door de gemeenteraad te nemen besluiten. Zij zijn uiteindelijk de meest deskundige personen als het gaat om hun directe leefomgeving. Als voorzitter van een grote ondernemersraad weet Rob wat besturen is.
Omdat Keerpunt74 een plaatselijke partij is en heel goed weet te luisteren wat er in de achterban speelt, was zijn keuze voor deze partij snel gemaakt. Het luisterend oor en scherpe blik, zijn voor lokale vraagstukken in een gemeente heel belangrijk. Door zijn nieuwsgierigheid en leergierigheid zal Rob daar zeker een goede aanwinst voor Keerpunt74 zijn.
Rob van Raamsdonk wil zich graag inzetten om de belangen van onze inwoners te behartigen, waarbij hij de processen die nu gehanteerd worden, zo transparant mogelijk wil maken. Hij is in het dagelijks leven adviseur duurzaamheid dus op dit vakgebied, met zijn deskundigheid, kan hij van grote waarde zijn voor onze gemeente.
Rob van Raamsdonk is te vinden op nummer 11 van de Keerpunt74-Kieslijst en is heel graag bereid als gemeenteraadslid zijn bijdrage voor de inwoners te leveren.

Rob van Raamsdonk

Lijstnummer: 11

Met Sander de Bont heeft Keerpunt74 een ondernemer in huis gehaald die op vele markten zijn deskundigheid kan inbrengen. Afkomstig uit het bedrijfsleven waar net als in de politiek ook afwegingen en besluiten genomen worden, kan hij een meerwaarde bieden om objectief over gemeenteproblemen een oordeel te vellen.
Hij heeft gemerkt dat Keerpunt74 als plaatselijke partij sterk aan het vernieuwen is. Daarmee kan hij met z’n frisse ideeën, gericht op de actualiteiten voor alle drie de kernen, een grote meerwaarde zijn.
Door zijn ervaring uit de maatschappij ziet Sander dat het belangrijk is om objectief het belang van de inwoners van de gemeente Geertruidenberg te behartigen. Hij is gewend om zich goed voor te bereiden zodat hij weet waar het over gaat en niet alleen vanuit emotie, maar ook feiten kan beoordelen.
Hij heeft verschillende bedrijven en adviseert in technologie/innovatieve strategieveranderingen en automatisering. Maar hij is ook als freelance-docent werkzaam aan een hogeschool. Zo kan Sander zijn praktijkervaring overbrengen aan studenten. Ook begeleidt hij studenten in hun stage en afstudeertijd en in het aanvaarden van een nieuwe baan. In het onderwijs en in het brede spectrum van het ondernemerschap kan Sander een grote meerwaarde zijn.
Ook heeft hij gemerkt dat de jeugd in het algemeen niet veel interesse en kennis heeft van gemeentelijke politiek. Hij heeft daarom het idee ontwikkeld om een “Keerpunt74-Academy” te starten om jeugd dichter bij de politiek te brengen en mogelijk hierin op te leiden.
Ook heeft hij geconstateerd dat er in de gemeentepolitiek een efficiency-slag te maken valt. Hij wil met name de objectiviteit in de besluitvorming, geen emotionele besluiten dus, terugbrengen. Wij zijn volksvertegenwoordigers dus zal een objectieve benadering gewenst zijn.
Sander de Bont is te vinden op plaats 12 van de Keerpunt74-Kieslijst

Sander de Bont

Lijstnummer: 12

Een lokale ondernemer op de kieslijst betekent natuurlijk kennis van het ondernemersklimaat in onze gemeente. Senna is ambitieus en wil graag meer betrokken raken bij alles wat in haar woongemeente gebeurd. Ze is geboren en getogen in Raamsdonksveer en is hier erg mee verbonden. Waarom zij voor Keerpunt heeft gekozen? Na een eerste gesprek voelde het vertrouwd en was er een thuisgevoel gecreëerd. Ze heeft bij Keerpunt een gezellige club mensen leren kennen die met respect met elkaar in debat gaan en de problemen van onze gemeente kunnen bespreken.

Mede door haar ondernemerschap (bootverhuur ’t Bevertje) heeft Senna veel kennis van social media en gaat zich mede daardoor inzetten op de PR van de partij. Ze is een doorpakker, niet kletsen maar gewoon de handen uit de mouwen, werken dus.

Met haar kennis en ervaring zal Senna zich vooral gaan richten op de nieuwe verkiezingscampagne die mag leiden tot een positieve verkiezingsuitslag. Na de verkiezingen zal zij de nodige ondersteuning aan de fractie gaan bieden waarmee Keerpunt met regelmaat van zich in de pers zal laten horen. Met Senna heeft Keerpunt deskundigheid en ondernemerschap in huis gehaald die trouw en sociaal is ingesteld.
Senna is terug te vinden op plaats 13 van de lijst.

Senna Stevens

Lijstnummer: 13